MB «Kopimanija» Jogailos g. 13, Vilnius;

tel: 8 638 37 512; e-mail: kopimanija@gmail.com